Vi produserer grovfôr til sau, ku og hest.

Kontakt oss for fôranalyse og bestilling!